onsdag 17. juni 2015

Bloggtørke, mål og tiden som har gått...

Etter at godkjenningen var i boks så kom jeg til det punktet der jeg måtte sette meg ned og legge nye planer og sette mer konkrete mål for videreutviklingen vår. Tidligere så var godkjenningen målet og alt som kom etter det var bare "vi skal bli bedre", men nå var det altså dags for å konkretisere HVA vi skal bli bedre på, tids- og fremdriftsplanene mot de nye målene, og ike minst rekkefølgen på momentene vi skal jobbe med.

Parallelt med denne planleggingen så har vi selvfølgelig trent. Det har blitt en del spor-momenter for å vedlikeholde spor-nøyaktigheten, litt rundering for å vedlikeholde og generalisere meldingene mer, og masse ruintrening med halsing på alt mulig av underlag, både med tanke på den kommende godkjenninsprøven og for å få et lite avbrekk fra den intensive ettersøkstreninga vi har vært gjennom. Når vi i tillegg til alt dette også har fått tid til en del fridager der vi bare har lekt, gått tur og kost oss, så forteller vel det at vi ikke akkurat har hatt problemer med å få brukt opp fritiden vår.

Når det gjelder ruintreninga, så ser ting veldig bra ut. Vi har ikke funet noen underlag eller miljøer der Ask ikke oppsøker figuranten og melder fint, og ingen situasjoner der han settes ut sånn at han ikke vil leke og belønes, så når det gjelder denne treningen så er momentene videre "bare" å generalisere halsmeldingen ytterligere i alle de miljøene vi kan finne, samt gi Ask enda mer erfaring på å måtte jobbe seg helt inn til figuranten, eller i det minste så nært inn til figuranten som det er mulig å komme.

Planen videre for ettersøkstreninga og målet om å bli så bra som det er mulig å bli består av flere delmål, som kan deles inn i spor, rundering og praktisk søk. For å kunne stille noen helt konkrete tidskrav til dette, så er dette mål som jeg håper å oppnå innen første re-godkjenning.

Spor: Her vil jeg fortsette å strekke lengde og liggetid med et mål på 3 kilometers døgngamle spor under forskjellige værforhold. (sånn bare for å ha noe konkret å jobbe mot) Samtidig fortsetter vi med de blodferske korte sporene med mikroskopiske gjenstander for å passe på at vi ikke går i unøyaktighets-fella.
Videre blir det fokus på spor i urbane strøk, med en konkret målsetning om å strekke liggetiden til 4 timer og da gjerne i skikkelig overtråkket område. For å få til dette starter vi med overtråkking på grus og gress samtidig som vi fortsetter med "rene" asfaltspor en stund til der vi strekker både lengde og liggetid, for så å ta inn kryssingene/overtråkket når asfaltsporene sitter slik jeg vil ha dem og de overtråkkede sporene går bra.

Rundering: Her skal vi vedlikeholde søksmønster og generalisere mer på melding, samtidig som vi varierer veldig på lengde. Jeg ser ingen vits i å ha et konkret mål om å rundere halvannen kilometer på x-antall minutter, så her går målent mer ut på å finpusse meldingen ytterligere og bedre samarbeidet og dekkingen av terreng. Jeg ser i tillegg på det som viktigere å jobbe over tid enn over antall meter, så med vanskelige figuranter som Ask gjerne må jobbe en stund for å lokalisere så vil vi bedre søks-kondisjonen uten at vi på død og liv henger oss opp i hvor mange meter jeg har gått langs midtlinja.

Når det gjelder praktisk søk, så er planen å begynne med mer søk i og langs vann, gjerne en kombinasjon av båtsøk og gjenstander under vann, siden dette er søksformer som ikke ligger inne i godkjenningsprogrammet vårt men som er høyst aktuelle i forhold til de aksjonene som vi ofte kalles ut på. Her starter jeg med enkel markeringstreningpå nedsenkede gjenstander og så legger vi inn mer båtsøk når markeringen er slik jeg vil ha den.
Søk i urbant strøk er helt klart også viktig, så i tillegg til søkene i kongeparken som vi hadde tidligere, så blir det mer trening for meg i å disponere Ask riktig i disse søkene. Her vil jo samarbeidet og disponeringen/dirigeringen som vi jobber inn i ruin være til stor hjelp, så der får vi en del "gratis" ved å trene flere grener.
Utenom dette blir arbeidet å gi Ask mer erfaring på å gå lenge uten funn og allikevel være "på jobb", samt å kjøre noen lange overvær. Konkrete mål på det blir også vanskelig siden det kun går ut på å øke erfaringsgrunnlaget hans, men en teig pr måned der vi skal være i søk i minst 3 timer bør være et greit mål, bare for å ha noe helt konkret.

Som jeg har sagt tidligere-  godkjenninga er inngangsbilletten - det er NÅ læringa begynner, og da er det viktig å ha noe å strekke seg etter. Så gjelder det bare å øke målene etterhvert som vi går fremover.